English | Nyheder | Kontakt
 
Havneholmen
« Tilbage

1

2

3

4

5

De 5 på Havneholmen
Parallelopdrag til udvikling af Havneholmen i Sydhavnen.
Projektet indeholder den grundlæggende bygningstype, Karreen. Selvom vi forestiller os en ny, moderne og tidssvarende bydel med en helt egen karakter - er den stadig en del af København. Ingredienserne i den nye bydel er velkendte, men sammensat på en ny måde. De enkelte karreer er bygget op omkring sin egen identitet og karakter, med flg. temaer: Stævnen, Bassinet, Stranden, Marinaen og Skoven.

De enkelte boliger disponeres med optimalt dagslys for at udnytte passiv solvarme. Med forskellige energibesparende løsninger, vandbesparende tiltag, genanvendelse samt flerstrengede vandforsyningssystemer vil byenklavens samlede ressourceforbrug kunne holdes på et minimum.

Dato
2004

Personer
Charlie Steenberg

Bygherre
Skanska Øresund og Københavns Havn A/S

Samarbejde
.exe