English | Nyheder | Kontakt
 
Transzone
« Tilbage

1

2

3

4

Havnecharter
Omlægningen af tidligere industrihavne til kulturbyhavne kalder på formuleringen af nye byvisioner. Hvordan sikres en byudvikling, der integrerer de nye herlighedsværdier i den eksisterende by?
Transzone er udviklingen af et charter, der diskuterer værdier og kvaliteter i de nye, danske byhavne. Transzone handler om at debatere arkitektur, om at finde og håndtere problemer og om at skabe narrativer. For at skabe rum for dette har Transzone udviklet havnechartret, som er et resultat af en række havne i forskellig skala: Fra XS til XL: Stege, Holbæk, vejle, Esbjerg, København.

Havnechartret er en ramme, hvis funktion er at pege på og håndtere en specifik kontekst. Det fungerer efter et dogmekoncept: Regler, spørgsmål og problemer skal fremtvinge uforudsigelige løsninger på urbane problemstillinger. Metoden skaber et åbent scenarie med maximal offentlighed og forhandling med den lokale havnekontekst. At gøre sådan giver mulighed for at skabe basis for udsagn og gennemsigtighed i argumenterne omkring udvikling af havnezonerne.

For mere info: + transzone

Dato
2000

Personer
Charlie Steenberg

Bygherre
Statens Kunstfond

Samarbejde
Ene Cort Andersen, Flemming Ibsen og Mogens Morgen