English | Nyheder | Kontakt
 
Byfortætning i Metropolzonen
« Tilbage

1

2

3

4

I forlængelse af Kommuneplan 09, der ønsker byfortætning i metropolzonen, er projektet et bud på en strategi om fortætning.
Byfortætning skal være arkitektonisk unik, langsigtet og dermed bæredygtig.
København har en meget værdifuld bygningsarv, der skal værnes om. Derfor må tilføjelser og omdannelser ske i respekt for den eksisterende arkitekturs kvaliteter, og Københavns særlige identitet.
Projektet tager afsæt i en genfortolkning af en eksisterende facade samt et bygningsvolumen, der er tilpasset Københavns eksisterende gesimshøjde, og som går i dialog med de omkringliggende bygninger.

Dato
2008

Personer
Charlie Steenberg
Nanna Snog
Nicolai Bo Andersen

Bygherre
anonym

Samarbejde
EKJ-rådgivende igeniører, CG Jensen-entreprenører