English | Nyheder | Kontakt
 
Nørrebro Newsroom
« Tilbage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kultur på skærmen!
Projektet er resultatet af en undersøgelse og analyse af mulighederne ved genplacering og sammenlægning af flere kulturhuse på Nørrebro i København.

Med udgangspunkt i de eksisterende medborgerhuse på Nørre Allé, i Blågården og Kulturhuset Kapelvej samt biblioteket i Blågården tegner der sig et rids af de aktiviteter der danner platformen for det nye hus. Visionen om et nyt hus der kan være med til at definere det at være Nørrebro’er - og være stolt af det!

En stærk metafor for både samarbejdsformer og integration mellem institutionerne og kulturerne er valgt som overordnet vision for det nye hus: NØRREBRO NEWSROOM.
Her er NEWSROOM’et tænkt ud i sin yderste konsekvens - det er det digitale medie der kommunikerer: TV - stationernes interne struktur kan samle de funktioner hvor de tidligere institutioner overlapper hinanden i en fælles placering af administrationen: “NEWSROOM’et” er receptionen og ansigtet mod omverdenen, hvor skærmene via billeder (og tekst) kan fortælle om husets tilbud, via webcam vise aktiviteter, der er igang, vise nyhedsudsendelser fra hele verdenen, kulturelle udsendelser - eller en vigtig sportsbegivenhed. Gennem kulturhuset/biblioteket definerer lokalsamfundet sig selv - også overfor omverdenen. Vinduet til verdenen - forbindelsen mellem det lokale og det globale.

Projektet er bearbejdet frem til dispositionsforslag.

Dato
2006

Personer
Charlie Steenberg
Christina Dyrberg
Rikke Gry Rasmussen

Bygherre
Københavns Kommune

Samarbejde
Jordan+Steenberg