English | Nyheder | Kontakt
 
Charlottenborg Efterår 2003
« Tilbage

1

2

3

4

Arkiv

Charlie Steenberg deltog på Charlottenborgs Efterårsudstilling i 2003 med en stor rumlig installation opbygget af ringbind.

Efterårsudstillingen 2003 tog overordnet afsæt omkring begrebet WESTERN. Begrebet åbner for den kliche- og kulisseagtige forestillingsverden, som vi kender den fra medierne (præsenteret gennem bl.a. tv og filmmediet). - Men begrebet åbner også for mere brede forestillinger og fortolkninger omkring den vestlige verden (og civillisation) og om-kring de begrebs- og værdisæt, der hele tiden udvikles, afvikles og forandrer sig.
WESTERN vil i sin færdige form fremstå som en smeltedigel for divergerende kunstneriske udtryk og visioner med overraskende indfaldsvinkler til råstoffet.


På et særligt program på Kulturnatten præsenterede arkitekten Charlie Steensberg, lysdesigneren Pernille Plantener og scenografen Rikke Juellund projektet ARKIVERING, der bl.a. består af en 15 meter lang tunnel bygget af ringbind, hvor publikum kan gå igennem. Tunnnelen er særligt lyssat til Kulturnatten.
Lydanalogi ved komponisten Hans Sydow over temaet ARKIVERING / ERINDRING, særligt komponeret til Arkivet.